Protokół  rozeznania cenowego zamówienia, o wartości nie przekraczającej 14 000 euro

w oparciu o dyspozycję art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych zamówienie nie podlega ustawie


W wyniku dokonanego przez Zamawiającego rozpoznania cenowego, prowadzonego w celu realizacji zamówienia na dostawę artykułów biurowych do świetlicy Publicznego Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Leśnicy ”

wyłoniono Wykonawcę: ARTIM sp. z o. o

adres siedziby Wykonawcy: ul. Oleska 121 45-231 Opole

NIP : 754-11-86-089

oferującego za realizację całości zamówienia cenę brutto : 531,86 zł.

którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, z uwagi na: kryterium oceny ofert cena 100%.

Zaproszenie do składania ofert zostało umieszczone na stronie internetowej Publicznego Gimnazjum w Leśnicy.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 09.09.2015 r. do godz.: 15.00 złożono następujące oferty.

Nr Oferty

Nazwa i adres firmy

Wartość brutto

( zł. )

Liczba punktów

1.

Firma Handlowa „TONEX ”

Sławomir Gołąbek

ul. Kościelna 7

Kędzierzyn-Koźle

905,30 zł.

59

2.

Firma Handlowa „SPEED” Kędzierzyn- Koźle, ul. Matejki 8

660,00 zł.

81

3.

Biurokomplex Grzegorz Karpeta

ul. Budowlanych 46B

45-123 Opole

1241,60 zł.

43

4

VIKA – Renata Musielska

Lubanów 28

768,19 zł.

69

5

ARTIM Sp.zo.o

UL. Oleska 121

45-231 Opole

531,86 zł.

100

Leśnica ,09.09.2015 r.

 


Protokół rozeznania cenowego zamówienia, o wartości nie przekraczającej 14 000 euro

w oparciu o dyspozycję art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych zamówienie nie podlega ustawie


W wyniku dokonanego przez Zamawiającego rozpoznania cenowego, prowadzonego w celu realizacji zamówienia na dostawę artykułów biurowych do Publicznego Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Leśnicy ”

wyłoniono Wykonawcę: ARTIM sp. z o. o

adres siedziby Wykonawcy: ul. Oleska 121 45-231 Opole

NIP : 754-11-86-089

oferującego za realizację całości zamówienia cenę brutto : 5430,32 zł.

którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, z uwagi na: kryterium oceny ofert cena 100%.

Zaproszenie do składania ofert zostało umieszczone na stronie internetowej Publicznego Gimnazjum w Leśnicy.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 09.09.2015 r. do godz.: 15.00 złożono następujące oferty.

Nr Oferty

Nazwa i adres firmy

Wartość brutto

( zł. )

Liczba punktów

1.

Firma Handlowa „TONEX ”

Sławomir Gołąbek

ul. Kościelna 7

Kędzierzyn-Koźle

8344,39 zł.

65

2.

Firma Handlowa „SPEED” Kędzierzyn- Koźle, ul. Matejki 8

7059,46 zł.

77

3.

Biurokomplex Grzegorz Karpeta

ul. Budowlanych 46B

45-123 Opole

7751,16 zł.

70

4

VIKA – Renata Musielska

Lubanów 28

3440,70 zł.

( oferta niekompletna)

------

5

ARTIM Sp.zo.o

UL. Oleska 121

45-231 Opole

5430,32 zł.

100

Leśnica ,09.09.2015 r.